Lars Månsson
född 1806-11-03, död 1889-03-05
Lars Månsson
f. 1806-11-03
Umbyn
Lycksele
d. 1889-03-05
Skarjanjönna Ran
Sorsele
Skattlapp
Saxnäs Wäretsfjell
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Måns
Jonsson Rabna

f. 1779-01-10
Gran, Sorsele
d. 1831-05-21
Gran, Sorsele
Skattlapp
Saxnäs västra
Jon
Månsson Rabna

f. 1741-06-14 Gran, Sorsele
d. 1806-12-27 Gran, Sorsele
Skattlapp
Måns Sjulsson Rabma
f. 1709 Gran, Sorsele
Anna Jonsdotter
f. 1703 Gran, Sorsele
Kristina
Sjulsdotter

f. 1742 Ran, Lycksele
d. 1810-12-21 Gran, Sorsele

Sjul Andersson Tsuoik
f. 1697 Gran, Sorsele
Botel Månsdotter
f. 1699 Ran, Lycksele
Ulrika
Larsdotter

f. 1780-07-02
Umbyn, Lycksele
d.

Skattlapp
Gran Saxnäs
Lars
Olofsson

f. 1748-04-22 Umbyn, Lycksele
d. 1806-03-21 Umbyn, Lycksele
Sprintare
Olof Mårtensson
f. 1720 Umbyn, Lycksele
Maria Johansdotter
f. 1723 Gran, Sorsele
Anna
Nilsdotter

f. 1753-03-05 Gran, Lycksele
d. 1819-08-04 Umbyn, Lycksele

Nils Tursson
f. 1730 Gran, Sorsele
Anna Tursdotter
f. 1718 Gran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Månsson, född 1806-11-03 i Umbyn, Lycksele, död 1889-03-05 i Skarjanjönna Ran, Sorsele. Skattlapp i Saxnäs Wäretsfjell, Sorsele. Dop 1806-12-25 Lycksele.

No 393
Kungl Majt Befallningshafvandes i Wästerbottens Hövdingadöme utslag, uppå Lappmannen Lars Månssons ansökning om Införsel uti wästra delen af Lappskattelandet Saxnäs uti Granbyn Sorsele socken etc. Sökanden förwärvat
Gifwet å Lands Kontoret i Umeå den 16 April 1845.
Alldenstund afledne Lappmannen Måns Jonssons Enka Ulrika Larsdotter, som enligt kronofogden Per Forsell bevis af den 10de i denna månad, en längre tid varit innehavare af samt ordentligen betalt skatt och ränta för wästra delen af lappskattelandet Saxnäs i Sorsele socken. Finnes hafwa genom afhandling den 24 Mars innevarande år, hwilken är intagen uti 12 af Lands Kontorets protocoll, upplåtit besittningsrätten hertill hälften deraf åt sökanden etc. etc.
Fördenskull pröfwar Kungl Majt Befallningshafvande skäligt härmed bevilja sökanden Lars Månsson Införsel uti berörda Lappskatteland att gälla så länge sökanden etc. etc.
År och dag som ofwan
Annot.
Utdrag ur Protocoll hållit i Westerbottens Läns Landscontor i Umeå 16 April 1845.
12
S.D. samt ansökning om Införsel uti wästra delen af Lappskattelandet Saxnäs uti Granbyn och Sorsele socken lät Lappmannen Lars Månsson hit ingifwa följande sålydande afhandling; Till min son Lars Månsson afträder undertecknad Skatterättigheten af mitt Lappland, wästra delen af Lappskattelandet Saxnäs i Sorsele Lappmarksförsamling ity kan min son, att utan mitt vidare hörande hos Konungens Höge Befallningshafvande i Umeå begära Införsel å nämde Lappland. Sorsele den 24 Mars 1845.
Ulrica Larsdotter, Måns Jonssons
Enka ifrån Granbyn, bomärke
Wittna: Johan Ersson From Nämdeman i Gargnäs, bomärke
Nämdeman Per Königsson i Öhrnäs
Vis beslöts, att denna afhandling skulle intagas i Protocollet samt utdrag deraf Sökanden/ Sökandena/ meddelas.
År och dag som ofwan
Infides Protocolle?


Gift 1844-09-08 i Sorsele med
Anna Sjulsdotter, född 1814-07-31 i Gran Juktfjäll, Sorsele, död 1865-08-15 i Skarjanjönna Ran, Sorsele. Bosatt i Saxnäs Wäretsfjell, Sorsele. Dop i Sorsele 1814-09-11.

Barn:
Anna Ulrika Larsdotter, född 1846-02-25, död 1929-07-13
Abraham Larsson, född 1849-08-04, död 1850
Måns Larsson, född 1851-06-28, död 1853
Lars Jonas Larsson, född 1854-12-01, död 1883-02-12
Nils Larsson, född 1857-09-19, död 1887-02-20


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26