Sjul Anundsson
född 1801-10-23, död 1875-12-16
Sjul Anundsson
f. 1801-10-23
Rissjölandet
Åsele
d. 1875-12-16
Sjulsmark
Vilhelmina
Skattlapp
Sjulsmark
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Anund
Anundsson

f. 1778
Marsfjäll, Åsele
d. 1849-11-07
Åsele
Skattlapp
Grönfjäll
Anund
Tursson Aldok

f. 1735 Marsfjäll, Åsele
d. 1792 Åsele
Skattlapp
Tur Bengtsson
f. Åsele
Marget Nilsdotter
f. Åsele
Brita
Anundsdotter

f. 1744 Kiksjölandet, Åsele
d. 1820 Åsele

Anund Jonsson
f. Kikkisjölandet, Åsele
Kerstin Nilsdotter
f. Åsele
Maria
Sjulsdotter

f. 1777
Marsfjäll, Åsele
d. 1825-06-17
Vilhelmina

Grönfjäll
Sjul
Ingelsson

f. 1738-03-13 Rissjölandet, Åsele
d. 1806-04-14 Rissjölandet, Åsele
Skattlapp
Ingel Warniksson
f. Rissjölandet, Åsele
Elisabet Sjulsdotter
f. Åsele
Märta
Persdotter

f. 1741 Åsele
d. 1823-05-09 Rissjölandet, Åsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Anundsson, född 1801-10-23 (döpt 1801-10-25) i Rissjölandet, Åsele, död 1875-12-16 i Sjulsmark, Vilhelmina. Skattlapp i Sjulsmark, Vilhelmina. Dop Åsele 1801-10-25.

Åsele född 1801-10-23 dop 1801-10-25 Sjul, son till Anund Anundsson Rissjölandet och Maria Sjulsdotter 23 år.
Mördade sin svåger Hans Andersson och sin dotter Maglena i sinnesförvirrat tillstånd år 1840 28/5. Yttre Vojmsjölandet. Sjul Anundsson avled den 16 december 1875 som änkeman och fattighjon i Sjulsmark Vilhelmina.

Resolutionskoncept No 126/1868
Landshöfdinge Embetets i Westerbottens län utslag uppå Lars Thomassons gjorda ansökning om införsel uti lappskattelandet Kickfjell i Wilhelmina Socken, hvaröfver Kronofogden Holmström med infordrat yttrande inkommit o afseende å rätta benämningen af ifrågavarande lappskatteland; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 1 April (Maj?)1868.
Alldenstund Sjul Anundsson, som den 27 Februari 1851 erhållit införsel uti lappskattelandet Kickfjell, finnes hafva genom en i Landskontorets protokoll för denna dag intagen afhandling af den 9 september sistledet år, upplåtit berörda lappskatteland åt Sökanden, hwilken styrkt sig ega god frejd och eger en stor renhjord; Profvar Landshöfdinge Embetet skäligt härmed inrymma sökanden Lars Thomasson uti den af Sjul Anundsson innehafde andel af lappskattelandet Kicksjö eller Kickfjell i Wilhelmina Socken, så länge han för egande renkreatur deraf är i behof och skatten ordentligen erlägger;
Åliggandes sökanden att wid mantals skrifningen detta år i Wilhelmina Socken uppvisa detta utslag för wederbörande Krono Länsman.
År och dag som ofvan.
På Landshöfdinge embetets wegnar. Annot.


Gift 1824 i Vilhelmina med
Brita Sofia Jonsdotter, född 1797 i Yttre Vojmsjölandet, Åsele, död 1829-11-19 i Vojmsjölandet, Vilhelmina. Bosatt i Grönfjäll, Vilhelmina. I skolan 1812. Bra betyg.

Barn:
Anund Sjulsson, född 1824-09-12, död 1905-09-06
Maja Brita Sjulsdotter, född 1826-03-03, död 1898-08-22

Gift 1834-01-04 i Vilhelmina med
Sigrid Magdalena Eriksdotter, född 1807 i Kultsjölandet, Vilhelmina, död 1867-09-05 i Sjulsmark, Vilhelmina. Bosatt i Sjulsmark, Vilhelmina.

Barn:
Kristina Sjulsdotter, född 1835-02-20, död 1837-04-28
Jonas Sjulsson, född 1836-05-14, död 1837-04-26
Maglena Sjulsdotter, född 1838-04-01, död 1840-05-28
Sjul Sjulsson, född 1840-11-25, död 1841-02-07
Erik Anton Sjulsson, född 1843-09-03, död 1850-04-14
Nils Johan Sjulsson, född 1845-10-18, död 1845-11-21
Lars Sjulsson, född 1846-11-25, död 1850-04-14
Nils Sjulsson, född 1849-05-02, död 1849-10-02
Sigrid Sjulsdotter, född 1851-09-27, död 1852-03-10


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26