Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter

Lik oss på facebook for å lettere følge med!

____________________________________________________________________________________________________________________

SAMISKT SPRÅKEVENT VID FN-MÖTE FÖR URFOLK

FN:s permanenta forum för urfolksfrågor hålls för artonde gången på FN:s högkvarter i New York 22 april – 3 maj. I samband med årets möte arrangerar Gaaltije -sydsamiskt kulturcenter,  Sijte Jarnge – samisk kultur og utviklingssenter, Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe – Sørsamisk kunnskapspark och Nord Universitet ett side-event på temat språkrevitalisering.

Eventet _Engaging youth in language revitalisation _hålls den 25 april_ _och_ _lyfter den attitydförändring och stolthet som unga samer idag har vad gäller sitt samiska språk och som bidrar till att språket tar plats på nya arenor. Fokus ligger på det sydsamiska språket. Unga sydsamer delar sina erfarenheter av språkliga resor utifrån olika utgångslägen och språkets betydelse på det personliga planet. En viktig del av arrangemanget är dialog och erfarenhetsutbyte med andra urfolk.

Utöver side-eventet är flera möte inbokade bl a med Kanadas, Sverige och Norges delegationer samt FNs urfolksrapportör Victoria Tauli-Corpuz, som invigningstalade vid Staare 2018.

Om sydsamiskan: En uppskattning är att det finns ungefär 500-700 talare av sydsamiska i Sverige och Norge. Geografiskt förekommer sydsamiska över ett stort område på båda sidor om den svensk-norska gränsen; från Arjeplog-Saltfjäll i norr till Idre/Eajra och Röros i söder.

Om FN:s Permanenta Forum för Urfolksfrågor: Forumet är ett rådgivande organ på hög nivå för FN:s Ekonomiska och Sociala råd, och etablerades 2002 för att hantera urfolksfrågor som rör ekonomisk och social utveckling, kultur, miljö, utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter.

För mer information

Kontakta        Erika Omma Unnes, +46 70-978 73 58 eller mejla (from 22

april) till erika@gaaltije.se

Josefina Skerk, +47 919-00-392 eller mejla till josefina@sijtijarnge.no

Roy Arne Bull-Kvitfjell, +47 913-90-593 eller mejla till roy.kvitfjell@sameskolen.no

Leiv Sem, +47 415-67-511 eller mejla till leiv.sem@nord.no

Erika Unnes, Projektledare

+46(0)70-978 73 58, erika@gaaltije.se

Stiftelsen Gaaltije, Besöksadress Köpmangatan 58, Postadress Box 20,

831 21 Staare / Östersund

____________________________________________________________________________________________________________________

Sør Samiske slekter, Västerbotten-Helgeland

  • Sammanställning av samefamiljer ur kyrkoarkiv Vefsen, Hattfjelldal, Mo, Hemnäs,Vilhelmina, Tärna, Stensele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina m.m
  • Uppgifter om samer från kyrkböcker i Norge och Sverige (Födelse och dopböcker. Död och begravningsböcker. Konfirmation (Norge).
  • Vigda. Husförhör (Sverige). In- utflyttade. Vaccination (Norge).
  • Område som kartlagts är Västerbottens län i Sverige och Nordland (från Saltfjellet till Nord-Tröndelag) i Norge.
  • Kompletterande uppgifter från Domböcker, Bouppteckningar, Resolutionskoncept (lappskattelandsinförsel), Pantböcker

Slektstre, fra 1632 og utover. Les mer

____________________________________________________________________________________________________________________

Velkommen!

Vi har åpent mandag til fredag 08.00 – 15-30.