Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter

 

Lik oss på facebook for å lettere følge med!

____________________________________________________________________________________________________________________

Sør Samiske slekter, Västerbotten-Helgeland

  • Sammanställning av samefamiljer ur kyrkoarkiv Vefsen, Hattfjelldal, Mo, Hemnäs,Vilhelmina, Tärna, Stensele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina m.m
  • Uppgifter om samer från kyrkböcker i Norge och Sverige (Födelse och dopböcker. Död och begravningsböcker. Konfirmation (Norge).
  • Vigda. Husförhör (Sverige). In- utflyttade. Vaccination (Norge).
  • Område som kartlagts är Västerbottens län i Sverige och Nordland (från Saltfjellet till Nord-Tröndelag) i Norge.
  • Kompletterande uppgifter från Domböcker, Bouppteckningar, Resolutionskoncept (lappskattelandsinförsel), Pantböcker

Slektstre, fra 1632 og utover. Les mer

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Hogne Hjerpås

Styret i Sijti Jarnge har tilbudt Hogne Hjerpås stillingen som daglig leder ved senteret. Styret er veldig fornøyd med at han har takket ja.

Stillingen er i åremål og Hogne Hjerpås tiltrer 1. oktober. 2016

Hjerpås har solid utdanning og arbeidserfaring Han har blant annet en Master i kunnskapsledelse.

Hjerpås kommer nå fra stilling som avdelingsleder i Hattfjelldal kommune. Tidligere har han vært avdelingsleder ved Meråker videregående skole og førstelektor ved Høgskolen i Nesna (nå Nord Universitet). Han har også bakgrunn som lektor i skoleverket og offiser i Forsvaret.

Hjerpås er fra Grane og har bodd mange år i Hattfjelldal. Han har derfor god kjennskap til området han skal arbeide i.

Sijti Jarnge går nå inn i en tid med store strategiske utviklingsplaner. Dette gjelder for lokale samiske prosjekter på Helgeland og i regionen, samt større samarbeidsprosjekter med andre kunnskapsinstitusjoner og samiske organisasjoner på begge sider av riksgrensen.

Med Hjerpås har vi fått en engasjert og faglig dyktig daglig leder som styret ser fram til å samarbeide videre med.

 

 

Gun M. Utsi

Gun M. Utsi har sagt ja til et engasjement som kurs- og prosjektkoordinator ved senteret, og hun tiltrer 1. august 2016.

Utsi har bred erfaring som kursarrangør og prosjektansvarlig og har ved flere anledninger vært engasjert i prosjekter og vikariater ved Sijti Jarnge.

Her nevnes bokprosjektene «Niestesjith” og «Bovtsen Guelmieh” og et dokumentasjonsprosjekt med eldre gjennom intervjuer og fotografering.

Utsi har også vært prosjektleder for «Åajvalatdje”, kursvirksomhet for reindriftsutøvere med familier, samt for flere kurs i regi av Helgeland Sameforening.

Styret ser fram til utvidet kursaktivitet med Gun M. Utsi i spissen/som koordinator.

 

Med disse to nye tilsettingene er Sijti Jarnge veldig godt rustet for de strategiske satsingene senteret vil gjennomføre. Styret ved Sijti Jarnge har utarbeidet en ambisiøs strategiplan som vi nå ser fram til å igangsette gjennomføringen av.

____________________________________________________________________________________________________________________

Velkommen!

Vi har åpent mandag til fredag 08.00 – 15-30.