Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter

 

Lik oss på facebook for å lettere følge med!

____________________________________________________________________________________________________________________

Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter søker daglig leder

Sijti Jarnge har deltatt i en rekke samiske prosjekter i regionen, ofte i samarbeid med institusjoner over riksgrensa. Tematikk på prosjektene har hatt stor faglig bredde, med fokus blant annet på samisk språk og kultur, samiske termer, ord og uttrykk, reindrift, arealbruk, historie og tradisjonskunnskap. Et av prosjektene som pågår nå er «Aktene», et prosjekt som fokuserer på den felles samiske kulturen mellom Sïjti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt center i Tärnaby.

Vår nye daglig leder skal sammen med våre medarbeidere styrke og utvikle den samiske dimensjonen i regionale satsinger og samarbeide med andre relevante aktører. Sijti Jarnge har som mål å bli et samisk språksenter.


Arbeid- og ansvarsoppgaver:

 • Skape lokal aktivitet på senteret og i regionen innen sørsamisk språk, kultur og tradisjonskunnskap
 • Videreføre den igangsatte prosessen med å bli samisk språksenter.
 • Representasjon og deltakelse på arrangementer for å fremme senteret og samiske interesser
 • Sikre senterets økonomi ved å ha fokus på økonomi- og prosjektstyring
 • Lede programkomiteen til den årlige Hattfjelldalkonferansen
 • Daglig drift av senteret i henhold til strategier og vedtekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra ledelse, personalledelse og økonomistyring
 • Erfaring og kunnskap om samisk språk og kultur

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være proaktivt, se muligheter og like å jobbe med prosjektarbeid
 • God på å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner
 • Sosial, imøtekommende og fleksibel

Sijti Jarnge tilbyr:

 • En utfordrende jobb med oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Store muligheter for utvikle den sørsamiske kulturen på Helgeland
 • En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger
 • Stiftelsen har et lite, men godt arbeidsmiljø
 • Stiftelsen er behjelpelig med å skaffe bolig

Stillingstype: Stillingen er et åremål på 4 år
Arbeidssted: Arbeidssted er i lokaler inspirert av samisk arkitektur i Hattfjelldal. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist: 26.08.2018
Søknad med CV sendes: jobb@kreativindustri.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Sijti Jarnge, Inga-Lill Sundset, tlf. 902 12 095.

Kreativ Industri bistår Sijti Jarnge i rekrutterings-prosessen og kontaktperson er Knut-Arne Iversen (918 24 844)

 

Link til utlysningen:

https://www.kreativindustri.no/sijtijarnge_soker_dagligleder/

____________________________________________________________________________________________________________________

Sør Samiske slekter, Västerbotten-Helgeland

 • Sammanställning av samefamiljer ur kyrkoarkiv Vefsen, Hattfjelldal, Mo, Hemnäs,Vilhelmina, Tärna, Stensele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina m.m
 • Uppgifter om samer från kyrkböcker i Norge och Sverige (Födelse och dopböcker. Död och begravningsböcker. Konfirmation (Norge).
 • Vigda. Husförhör (Sverige). In- utflyttade. Vaccination (Norge).
 • Område som kartlagts är Västerbottens län i Sverige och Nordland (från Saltfjellet till Nord-Tröndelag) i Norge.
 • Kompletterande uppgifter från Domböcker, Bouppteckningar, Resolutionskoncept (lappskattelandsinförsel), Pantböcker

Slektstre, fra 1632 og utover. Les mer

____________________________________________________________________________________________________________________

Velkommen!

Vi har åpent mandag til fredag 08.00 – 15-30.