Main Content

Samisk språk- og utviklingssenter

Sijti Jarnge

Nettbutikk
Alt från barnbøker til suvenirer.
Kunnskapsbank
Søk i sørsamiske slekter og språkbank. Les mer her!

…for sørsamisk språk og kultur

Sijti Jarnge skal gjennom sitt virke bidra til å synliggjøre, styrke og utvikle den samiske dimensjonen i regionale satsinger og samarbeide med andre relevante aktører.
Sørsamisk språkbank
nb_NO