Search results: engelsk

Samene – The Sami – Die Samen

Samene – Kultur og historie gir en kortfattet innføring om den norske urbefolkningen. Gjennom tekst og bilder forteller boken blant annet om reindrift, mattradisjoner, klestradisjoner, byggeskikk, husflid og håndverk – duodji – og om samisk religion, musikk og fortellestradisjon. The Sami – Culture and History is a brief introduction to Norway’s aboriginal population. The topics […]

Taste of Sápmi

Sámi cuisine – Tradition and Innovation into the Future «Tasting Sápmi is more than just tasting its food. It means enjoying culinary and cultural traditions dating back thousands of years, shaped by rugged highlands, pristine forests and the hearts and hands of Europe’s indigenous people, the Sámi. This book is a tribute to Sámi cuisine, […]

Ranas samiske historie

Les om den omfattende samiske kulturen i Rana, som er en del av den flere tusen år gamle samiske historien fra Kolahalvøya til Sør-Skandinavia. Forfatter: Håkon Hermanstrand, Roy Kappfjell og Arna Haga Utgivelsesår: 2013 Språk: Norsk, Sørsamisk, Engelsk Forlag: Rana Kommune

Boazojahki – et år med reindriftssamene

Vi følger en siida på flytting mellom Kautokeino og Navitdalen i Kvænangen. Boka gir innblikk i familien Eiras arbeid, hverdag og høytid, i Finnmarkens natur og reindriftssamenes kultur. Forfatter: Trym Ivar Bergsmo Utgivelsesår: 2001 Språk: Nordsamisk, Norsk, Engelsk Forlag: Pantagruel Forlag ISBN: 82-7900-126-3