Gardshistorie for Hattfjelldal – Vefsn Bygdebok, særbind VI d

kr 430

På lager

Varenummer: 104

Beskrivelse

Gardshistorie for Hattfjelldal – GNR. 48 – 67

Vefsn bygdebok – særbind VI d

Dette bindet av «Gardshistorie for Hattfjelldal» beskriver gardene på aust- nord- og vestsida av Røssvatnet, fra og med gnr. 48 Røssvassholmen og gnr. 49 Grubben, til og med Kvalbukta på vestsida av vatnet. Den tar også for seg matrikkelgardene i Famnvassdalen; Sivertgarden, Valen, Sjelmoen og Linerud. Alt i alt dreier det seg om 20 matrikkelgarder og godt og vel 90 enkeltbruk.

Forfatter: Leif Elsvatn
Utgivelsesår: 2016
Språk: Norsk
Forlag: Vefsn Bygdeboknemnd
ISBN: 978-82-690478-0-6