Main Content

Samisk språk- og utviklingssenter

Sijti Jarnge

Vinteråpent
12.00-15.00 mandag-fredag
Buerie båeteme! Velkommen!
Nettbutikk
Alt från barnbøker til suvenirer.
Se vareutvalget her!
Kunnskapsbank
Søk i sørsamiske slekter og språkbank. Les mer her!

Premissleverandør i Helgeland og i åarjel Saepmie…

…for sørsamisk språk og kultur

Sijti Jarnge skal gjennom sitt virke bidra til å synliggjøre, styrke og utvikle den samiske dimensjonen i regionale satsinger og samarbeide med andre relevante aktører.
Läs mer
Sørsamisk språkbank
nb_NO
nb_NO